Trumëza

/
Trumëza është ekaspektorans i mirë dhe spazmolitik i lehtë.…